Vård- och omsorgsutbildningen - Uppsala

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yrkesvux/Program (Komvux)
Utbildningsort: Distans, Knivsta, Tierp, Uppsala Län, Östhammar
Längd: 1-3 terminer
Utbildningstakt: Heltid/deltid
Studiestöd: CSN-bidrag
Kommande starter
Uppsala Län Sista ansökan
2017-05-08 
2017-04-04
2017-08-21 
2017-05-15
Tierp
2017-06-21 
2017-04-25
Knivsta
Kontinuerliga starter 

Videoreportage

I det här filmklippet får du en bild av hur det kan vara att studera Omvårdnadsprogrammet på KUI.

Du kan läsa Omvårdnadsprogrammet på KompetensUtvecklingsInstitutet på flera olika orter runtom i Sverige, och du väljer din studieform själv.

Vård- och omsorgsutbildningen - Uppsala

Vård och Omsorg

Vård- och Omsorg - inriktning psykiatri, funktionsnedsättning, äldreomsorg eller socialt behandlingsarbete

Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som undersköterska, skötare, personlig assistent, vårdbiträde, vårdare, boendestödjare eller som redan arbetar inom yrkesområdet. Utbildningen finns med flera inriktningar.

Omfattning: 1400 poäng, heltid 3 terminer
Studieformer: Flex, Grupp
UtbildningsCenter: Uppsala
Ansökan: Du ansöker genom att kontakta Navet utbildning, Klostergatan 4, Uppsala.

Omfattning

Hela utbildningen består av 1400 poäng fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. NIvå A och B består av kurser som alla läser. Till Nivå C väljer du inriktning. Ingen tidigare erfarenhet inom vård- och omsorgsverksamhet krävs för att söka utbildningen. Du kan också läsa enstaka kurser för att till exempel fördjupa din kompetens.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på 5 veckor ingår i både A- och C-delen. Du praktiserar det du har läst och lär dig nya saker. I några kurser ingår fältstudier.

Validering

För dig som har yrkeserfarenhet erbjuder vi möjlighet att validera. Validering innebär att vi kartlägger och dokumenterar de faktiska kunskaper som du har skaffat dig genom lärande i annan utbildning eller i arbetslivet. Det innebär att du inte behöver läsa om det du redan har lärt dig. Tillsammans med dig arbetar vi fram en valideringsplan där vi bedömer vilka kurser du kan validera och vilka kurser du behöver komplettera med utbildning.

Inriktningar på C-nivå

Psykiatri
Inriktningen ger dig kunskaper att arbeta som skötare inom psykiatrin. Skötare kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Man kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem. 

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kunskaper att arbeta som personlig assistent/omsorgsassistent. Ett jobb där du ger stöd i vardagen åt människor med funktionshinder till exempel rörelsehinder eller en intellektuell funktions-nedsättning. I arbetet som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som han eller hon själv vill.  

Äldreomsorg
Inriktingen ger dig kunskap att arbeta som undersköterska/vårdbiträde. Du kan bland annat arbeta inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre.

Socialt behandlingsarbete
Inriktingen ger dig kunskap att arbeta som behandlingsassistent/ behandlingspedagog/socialpedagog. Det innebär att du arbetar med människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution, men man kan också arbeta med ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdoms-hem.

.

För att beställa gratis information om Vård- och omsorgsutbildningen - Uppsala, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Du ansöker via Navet utbildning

Du ansöker genom att kontakta Navet utbildning som ligger i centrala Uppsala i hörnet av Svartbäcksgatan (gågatan) och Klostergatan.

Besöksadress: Klostergatan 4
Telefon: 018-727 21 60

Välj en egen kombination av kurser

Du kan också välja att söka enstaka kurser för att till exempel fördjupa din kompetens. Då söker du varje kurs för sig.

Kurser

Förslag på kurskombinationer

A-nivå: Gemensamma kurser, 450 poäng
Vård och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200p
Medicin 1 MEDMED01 100p
Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100p

 

B-nivå: Gemensamma kurser, 450 poäng
Vård och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150p
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100p
Psykiatri 1 PSYPSY01 100p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p

 

C-nivå: Inriktning Psykiatri, 500 p
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100p
Psykiatri 2 PSYPSY02 200p
Människans säkerhet MÄSMÄN0 100p
Rättspsykiatri PSYRÄS0 100p

 

C-nivå, Inriktning Funktionsnedsättning, 500 p
Friskvård och hälsa HÄLFRI0 100p
Socialpedagogik PEASOC0 100p
Hemsjukvård SJUHEM0 100p
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100p
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100p

 

C-nivå, Inriktning Äldreomsorg, 500 p
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200p
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100p
Hemsjukvård SJUHEM0 100p
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100p

 

C-nivå Inriktning Socialt behandlingsarbete, 500 p
Samhällsbaserad Psykiatri PSYSAM0 100p
Socialpedagogik PEASOC0 100p
Människans säkerhet MÄSMÄN0 100p
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100p
Rättspsykiatri PSYRÄS0 100p

Examen, diplom m.m.

Kurserna är nationella gymnasiekurser och du får gymnasiebetyg efter avslutad kurs.

Kostnader

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder kostnadsfri gymnasial vuxenutbildning (Komvux) inom  Vård och omsorg Barn och fritid Friskvård och hälsa Vi har över 17 års erfarenhet av vuxenutbildning inom dessa områden och vet vad du som elev behöver för att vara väl förberedd inför ditt framtida...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Vård- och omsorgsutbildningen - Uppsala.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontaktuppgifter till KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Stockholm

Tel: 010-434 07 00

www.kui.se

Kontakta KompetensUtvecklingsInstitutet